tisdag 16 januari 2018

Collector Analys
Bakgrund:
Collector har genom organisk tillväxt och strategiska förvärv efter sina snart 20 år i finansbranschen flera ben att stå på. Där grunden bestod av kreditmarknaden, under tillsyn av FI sedan 2001 andra tillskott fram tills 2008 blev privatlån, sparkonton och inkassotjänster. Vidare expanderade bolaget till Finland och Norge. Den stora milstolpen kom 2015 då Collector blev Collector Bank med banktillstånd, samma år börsintroducerades bolaget. Idag är Collector en digital nischbank som riktar sig till både företag och privatpersoner. 

Ledning och storägare:
De flesta i ledande positioner och styrelsen äger större betydande innehav. Bland storägare så är Balder den absolut största ägaren med över 44% och Erik Selin äger även Collector i sin privata portfölj där han har nästan 1,5 miljoner aktier (1 490 500st). Det senaste sex månaderna har flera insider köp gjorts bland annat av tidigare VD och nuvarande ordförande Lena Apler. Lena har vunnit flera priser bl.a. årets entreprenör och är en förebild för många kvinnor. Under åren har många duktig kvinnor sökt sig till Collector vilket återspeglar sig i listan över styrelse och ledande positioner.  

Finansiel info:

Sedan 2005 har Collector haft en årlig organiskt intäktstillväxt på 30%. Bland privata kunder så har omsättningen ökat med 24% under de första tre kvartalen 2017 till 927 Msek (746) samtidigt ökade vinsten före skatt med 20% till 287 Msek (239). Företags delen har under samma tidsperiod ökat med fantastiska 42% till 477 Msek (336). Den starka tillväxten beror främst på en skalbar affärsmodell där vinsten före skatt ökade med 66% till 210 Msek (127). Med andra ord så står ca 2/3 av omsättningen från privata kunder och 1/3 av företagskunder. 

Marknaden och konkurrenter:I första tabellen visar jag i lila och grönt hur Resurs Bank har utvecklats de senaste fem åren sett till omsättning och vinst efter skatt. I samma tabell i rött och blått visar Collector sina tillväxtmuskler i jämförbara tal växer Collector snabbare procentmässigt både sett till omsättning och vinst även om Resurs bank är större för tillfället.


  I tabellen ovan jämför jag omsättningen av de fyra storbankerna: uppifrån och ner Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Utan att gå in på för mycket detaljer så konstaterar jag att storbankerna har väldigt begränsad tillväxt. Med det sagt är de imponerande att de lyckas hålla så höga vinstmarginaler över tid där de flesta av ovannämnda har legat på ca 40% i vinst. Men utan att öka omsättningen så är det väldigt svårt att fortsätta växa när man har gjort olika effektiviseringar och kostnadsbesparingar under att antal år. 

Framtiden:
Collector Ventures startade 2016 och har än så länge investerat i främst nordiska bolag inom fintech. Flera av företagen har väldigt skalbar tjänster och Collector bidrar både finansiellt och med kunskap samt kontaktnät i sina investeringar. Se all 18 bolag här. Bolaget har sin egen platform och utvecklar alla nya funktioner själva vilket gör att de kan gå från ide till funktionell produkt/tjänst på två månader till väldigt låg kostnad. Efter att ha fått banktillstånd så har bolaget större möjligheter att ta upp kampen med storbankerna och ta marknadsandelar bl.a. med bolån som inom en snar framtid kommer att helt digitaliseras. Geografiskt sett kommer man fortsätta försöka växa i Norge och Finland.    

Risker:


Utdelningspolicy:
Collector kommer att fokusera på tillväxt på medellång sikt, vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt utebli.

Bull/Bear scenario:

Den röda linjen räknar på att vinstmarginalen ökar till 28% 2018, till 29% 2019 och 30% 2020 samtidigt som vinstutvecklingen och omsättningen fortsätter öka med 30% per år. I detta senario räknar jag på att marknaden ökar värderingen till P/E 20 samtliga år från dagens ca P/E 18. Den gröna linjen är ett senario där vinsten och omsättningen "bara" ökar med 20% per år. Marknaden värderar ner aktiens vinstmultipel till P/E 15 från 2018 och framåt även om det är väldigt defensivt räknat. Bear senarior i den lila linjen räknar på ett P/E på 10 och en vinst och omsättnings ökning på 10% per år. Här nedan går det att se mer exakt hur jag har räknat.
Slutsats:
Alla bankerna tjänar pengar, men i denna jämförelse så växer Collector snabbast både omsättnings mässigt och sett till vinstutveckling i procent. Frågan är hur länge de kan fortsätta växa i denna takt med runt 30% per år? Jag tror att Collector som marknadsför sig mot en yngre kundkrets har mycket att vinna på när bolån digitaliseras helt. Tittar vi på branschkollegorna så skulle Collector även kunna öka vinsten genom bättre marginaller vilket även har varit fallet de senaste 10 kvartalen då bolaget stadigt ökat vinstmarginalen från 21,3% till 27,6%. Denna positiva trend borde sannolikt även reflekteras i aktiekursen inom en snar framtid. Även om vinsttillväxten avtar till säg 20% och marknaden värderar ner aktiens vinstmultipel skulle detta senario på två till tre års sikt vara en positiv vinstutveckling för den som väljer att investera i bolaget idag.

Analyser/Presentationer: